Oppaan Tekniikan kandidaatti Kemiantekniikka, 2019-20 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon 180 op rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Yleisopinnot sisältävät matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja, työharjoittelua sekä muita yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä opintoja.
HUOM. Kemiantekniikan kandidaatin tutkinnossa seuraavat opintojaksokuvauksista poikkeavat suoritusvuodet:
- Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi, TkK 2
- Yrityksen liiketoiminnan ja johtamisen perusteet, TkK 2
- Säätötekniikan perusteet, TkK 3.

Kieli- ja viestintäopinnoissa huomioitavaa:
- Kemiantekniikassa pakollisiin vieraan kielen opintoihin (4 op samaa vierasta kieltä) hyväksytään englannin, saksan, venäjän, espanjan, ranskan tai kiinan opintojaksot.
- Tieteellinen kirjoittaminen tehdään samanaikaisesti BJ01A0030 Kandidaatintyö ja seminaarin kanssa TkK 3.
- Toisen kotimaisen kielen opinnot: Jos opiskelijan koulusivistyskielenä on ollut muu kuin suomi, katso lisätietoja Kielikeskuksen ohjeista.
Lisätietoja kieliopinnoista:
https://www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/kielikeskus/kieliopinnot-yliopiston-opiskelijoille

Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatintyö ja seminaari, 10 op sisältyy suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

Sivuopintokokonaisuudeksi kemiantekniikan kandidaatin tutkintoon valitaan yksi seuraavista :
YmKSaYmte Ympäristötekniikka
EnSaM100 Energiatekniikka
TuKSO Tuotantotalous sivuopinnot
KaSOLiik Liiketoimintaosaaminen.

Vapaasti valittavia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy.
Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita LUTin opintojaksoja sekä sisällyttää muiden yliopistojen opintoja/Puolustusvoimien johtajakoulutusta (anomuksesta).

 Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuKemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 2019-2020 2019-20 (180 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet