Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Data-analytiikka päätöksenteossa -ohjelman (DI 120 op) tutkintorakenne lukuvuonna 2019-20
 

Ydinopinnot 24-25 op (min.)
Syventymisopinnot 63 op (min, sisältää diplomityön 30 op)
Sivuopinnot 24 op (min.)
Vapaasti valittavat opinnot 8-9 op

Ohjelmassa yhdistetään tekniikan, talouden ja johtamisen sekä ohjelmistotekniikan opintoja. Ohjelmasta valmistuneet toimivat yritysten laaja-alaisina toiminnan analysoijina ja kehittäjinä jatkuvasti muuttuvissa ja verkostoituneissa globaaleissa ympäristöissä. Osaaminen rakentuu modernien menetelmien ja työkalujen (esim. SAS JMP, UiPath, Power BI) tehokkaalle käytölle.Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuData-analytiikka päätöksenteossa suoraan DI-tutkintoon hyväksytyille 2019-2020 (muok. 25.6.2019) 2019-20 (120 op) (julkaistu)
ei valittuData-analytiikka päätöksenteossa tuotantotalouden kandidaateille 2019-2020 (muok. 26.8.2019) 2019-20 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet