Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Tietotekniikan kandidaatintutkinto 2019-20

Tietotekniikan kandidaatintutkinto muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

Yleisopinnot 56 op

Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot 86 op

Sivuopinnot 24 op

Vapaasti valittavat opinnot 14 op.Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuTietotekniikan kandidaatin tutkinto 2019-2020 (muok 17.10.2019) 2019-20 (180 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet