Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Yrittäjyyden DI-ohjelman tutkintorakenne lukuvuonna 2019-20:

Ydinopinnot 18 op
Syventymisopinnot 78 op (min, sisältää diplomityön 30 op)
Sivuopinnot 24 op (min.)


Yrittäjyyden DI-ohjelma on 120 opintopisteen laajuinen tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkintoon johtava DI-ohjelma, jossa keskitytään laajasti yrittäjyyden eri ilmiöihin. Koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat yrityksen synnyttämiseen, kehittymiseen ja kasvun eri vaiheisiin.

Yrittäjyyden DI-ohjelmasta valmistuu tuotantotalouden diplomi-insinööriksi, syventymiskohteena yrittäjyys. Tutkinto antaa valmiudet toimia esimerkiksi yrittäjänä, yritysneuvojana tai muissa yritystoiminnan tuntemusta vaativissa tehtävissä. Esimerkiksi elinkeinoasiamies tai yrityksen liiketoimintavetäjä ovat myös mahdollisia nimikkeitä – ja yrittäjämäisestä työotteesta on varmasti hyötyä missä tahansa tehtävässä vaikka ei itse yrittäjäksi tähtäisikään.

Tarjoamme ainoana Suomessa yrittäjyyden DI-tasoisen ohjelman. Opinnot käsittelevät yrityksen perustamista, kehittämistä ja yrityksen kasvun eri vaiheita. Syventymisopintojen lisäksi opiskelija valitsee aiempien opintojensa viitoittamana joko teknillisen tai tuotantotalouden sivuopinnon. Kursseilla käytetään monipuolisesti eri opetus- ja opiskelumuotoja. Tutkintoon kuuluu päiväopetuksen lisäksi niin intensiivikursseja kuin täysin etäopiskeluna suoritettavia kursseja.Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuYrittäjyyden DI-ohjelma 2019-2020 (muok. 24.9.2019) 2019-20 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet