Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TUDI-ohjelma on insinööreille tai tekniikan kandidaateille tarkoitettu DI-ohjelma, jonka laajuus on 120 op. Opinnoissa syvennytään joko innovaatiojohtamiseen, toimitusketjun johtamiseen tai suorituskyvyn johtamiseen.

Innovaatiojohtamisessa koulutetaan laaja-alaisia asiantuntijoita yritysten ja organisaatioiden innovaatiotoiminnan tarpeisiin. Toimitusketjun johtamisessa koulutetaan toimitusketjun kehittäjiä, joilla on vankat toimitusketjun analysointi- ja päätöksentekotaidot. Suorituskyvyn johtamisessa koulutetaan yritysten suorituskyvyn johtamiseen ja kehittämiseen kykeneviä osaajia, joilla on valmiudet kerätä ja analysoida tietoa yrityksen toiminnan kannalta olennaisista asioista. Lisäksi ohjelmasta valmistuneiden tulee kyetä hyödyntämään tietoa tämän päivän johtamisessa sekä tulevaisuuden toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa.

Opinnot on mahdollista suorittaa myös työn ohessa. Lähiopetusjaksot järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin Lahdessa. Tärkeänä osana opiskelussa ovat lähijaksojen välillä, omalla ajalla tehtävät harjoitustyöt ja etätehtävät sekä ohjattu opiskelu sähköisten oppimisympäristöjen avulla. Ohjelman opetus- ja suorituskieli on suomi. Opintojaksoilla käytetään tavallisesti englanninkielistä kirjallisuutta ja muita englanninkielisiä aineistoja.

Innovaatiojohtamisessa (INNO) koulutus antaa valmiudet:

Toimitusketjun johtamisessa (TOJO) koulutus antaa valmiudet:

Suorituskyvyn johtamisessa (SUJO) koulutus antaa valmiudet:


TUDI-ohjelman tutkintorakenne lukuvuonna 2019-20

Tuotantotalouden DI-tutkinto muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

Ydinopinnot 24 op
Syventymisopinnot 66-72 op (min.)
Valinnaiset TUDI-opinnot 18-24 op (min.)
Vapaasti valittavat opinnot 6 op (min.)Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuTUDI - Tuotantotalouden DI-ohjelma (INNO - Innovaatiojohtaminen) 2019-2020 2019-20 (120 op) (julkaistu)
ei valittuTUDI - Tuotantotalouden DI-ohjelma (SUJO - Suorituskyvyn johtaminen) 2019-2020 2019-20 (120 op) (julkaistu)
ei valittuTUDI - Tuotantotalouden DI-ohjelma (TOJO - Toimitusketjun johtaminen) 2019-2020 2019-20 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------