Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Tuotannon johtamisen DI-tutkinnon (120 op) tutkintorakenne lukuvuonna 2019-20

Tuotannon johtamisen maisteriohjelma koostuu kahdesta ydinosa-alueesta: Toimitusketjun johtaminen ja kustannusjohtaminen.

Toimitusketjun johtaminen: Osa-alueen opinnoissa analysoidaan toimitusketjun prosesseja ja kokonaisuuksia päätöksentekoa varten. Analysoinnin lisäksi osa-alueen opinnoissa suunnitellaan ja organisoidaan toimitusketjun kehittämisprojekteja monen organisaation muodostamassa toimintaympäristössä. Osa-alueen opinnot antavat valmiudet ymmärtää yritysten toimintojen kokonaisuutta tuotannon johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen alueella.
 
Kustannusjohtaminen: Osa-alueen opinnot antavat valmiudet mm. kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, suorituskyvyn mittaamiseen, omaisuuden hallintaan sekä laskentajärjestelmien kehittämiseen. Osa-alueen opinnoissa korostuu menetelmällinen ja analyyttinen osaaminen. Kustannusjohtaminen opinnoissa yhdistetään tuotannon johtamisen toimintaympäristössä kustannukset ja toimintaprosessit hyödyntäen erilaisia analyysimenetelmiä.
 
Tutkintorakenne:

Syventymisopinnot 78 op (min.)
Sivuopinnot 24 op (min.)
Vapaasti valittavat opinnot 18 op (min.)Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuTuotannon johtamisen DI-ohjelma suoraan DI-tutkintoon hyväksytyille 2019-2020 (muok. 25.6.2019) 2019-20 (120 op) (julkaistu)
ei valittuTuotannon johtamisen DI-ohjelma tuotantotalouden kandidaateille 2019-2020 2019-20 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet