Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Digitaalinen palvelutuotanto (DI 120 op), ohjelman tutkintorakenne lukuvuonna 2019-20:
 

Ydinopinnot 36 - 42op (min.)

Syventymisopinnot 60 - 66 op (min)


Teknilliset sivuopinnot 24 op (min.) tuotantotalouden kandidaatin tutkinnosta jatkaville

 Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuDigitaalinen palvelutuotanto suoraan DI-tutkintoon hyväksytyille 2019-2020 (muok. 30.8.2019) 2019-20 (120 op) (julkaistu)
ei valittuDigitaalinen palvelutuotanto tuotantotalouden kandidaateille 2019-2020 (muok 30.8.2019) 2019-20 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet