Oppaan Tekniikan kandidaatti Konetekniikka, 2019-20 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista sekä sivuopintokokonaisuudesta. Tutkinto 180 op täyttyy pakollisista opinnoista, joten siihen ei tarvitse suorittaa vapaasti valittavia opintoja.

Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä pakollista työharjoittelua.
- Johdatus yliopistofysiikkaan suoritetaan toisen vuosikurssin syksyllä (TkK 2, 1.-2. periodi)
- Fluid Mechanics I suoritetaan toisen vuosikurssin keväällä (TkK 2, 3. periodi)
- Ympäristötekniikan perusteet suoritetaan kolmannen vuosikurssin syksyllä (TkK 3, 1.-2. periodi).

Kieli- ja viestintäopinnoissa pakollisiin vieraan kielen opintoihin (5 op vierasta kieltä) hyväksytään englannin lisäksi Saksa 1 ja Venäjä 1, Espanja 1, Ranska 1, Chinese 1 sekä kaikki näitä ylemmällä tasolla olevat kyseisten kielten opintojaksot.
Lisätietoja kieliopinnoista:
https://www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/kielikeskus/kieliopinnot-yliopiston-opiskelijoille

Konetekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatintyö 10 op ja seminaari 2 op sisältyvät suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa sivuopinnoiksi valitaan joko Energiatalous (LESKSoE) tai Tuotantotalous (TuKSO). Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy pakollisista opinnoista, joten vapaasti valittavia opintoja ei tarvitse suorittaa. Vapaaehtoisia, tutkinnon yli meneviä opintoja voi suorittaa, mutta ne eivät saa pidentää kandidaatin tutkinnon suorittamista määräajassa (suositus 3 vuotta). Hyväksilukuja ei pääsääntöisesti tehdä yli tutkinnon laajuuden, lukuun ottamatta vaihdossa suoritettavia opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutusta ja pakollisen työharjoittelun ylittävää osuutta (Max. 6 op, ks. BK10A1301 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2-8 op). Lisätietoja työharjoittelun hyväksyttämisestä ja opintojen hyväksilukemista saa Uni-portaalista.

 Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuKonetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 2019-2020 2019-20 (180 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet