Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Konetekniikan JEDI-DI-ohjelman tutkinnon rakenne

Konetekniikan JEDI-diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 op. Se koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja mahdollisista vapaasti valittavista opinnoista.

Ydinopintojen laajuus on 21 op.
Syventymisopintojen laajuus on 79 op. Diplomityö ja seminaari (30 op) sisältyvät syventymisopintoihin.
Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Sivuopinnoiksi valitaan toinen seuraavista sivuopintokokonaisuuksista:

KoDSaLate Laser Processing tai
KoDSaProte Production Technology

Tutkintoon ei kuulu vapaasti valittavia opintoja, mutta opiskelija voi halutessaan suorittaa yliopistotasoisia opintoja 120 op:en ylittäviin opintoihin, edellyttäen, että ne eivät pidennä DI-tutkinnon suorittamista määräajassa (suositus kaksi vuotta). Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita esitiedot huomioiden mitä tahansa LUT:n opintojaksoja. Muiden kotimaisten/ulkomaisten yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutusta tai työharjoittelua (BK10A1400 DI-tutkinnon työharjoittelu 2-10 op) voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin (anomuksesta).

Tarkat tiedot löytyvät tutkintorakenteesta.Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuKonetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto JEDI 2019-2020 2019-20 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet