Oppaan Diplomi-insinööri Kone- ja sähkötekniikka MEC & ELEC, 2019-20 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

DI-ohjelman (MEC & ELEC), 120 op tutkintorakenne

Konetekniikan DI-ohjelman (MEC & ELEC) tutkinnon rakenne

Konetekniikan MEC & ELEC-DI-tutkinnon laajuus on 120 op. Se koostuu ydinopinnoista, konetekniikan syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja mahdollisista vapaasti valittavista opinnoista.

Ydinopintojen laajuus on 21 op.
Syventymisopintojen laajuus on 79 op. Diplomityö ja seminaari sisältyvät syventymisopintoihin.
Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Sivuopinnoiksi valitaan toinen seuraavista sivuopintokokonaisuuksista:

KoDSaLate Laser Processing tai
KoDSaProte Production Technology

Sivuopinnoiksi on myös mahdollista suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon muodostama sivuopintokokonaisuus tai osaamistavoitteisiin sopiva, muun yliopiston tarjoama sivuopintokokonaisuus. Jos suunnittelet ylemmän AMK-tutkinnon sivuopintokokonaisuuden tai muun suomalaisen tai ulkomaisen yliopiston sivuopintokokonaisuuden suorittamista, niin varmista etukäteen opintojen ohjaajalta sivuopintokokonaisuuden soveltuminen tutkintoon.

Tutkintoon ei kuulu vapaasti valittavia opintoja, mutta opiskelija voi halutessaan suorittaa yliopistotasoisia opintoja 120 op:en ylittäviin opintoihin, edellyttäen, että ne eivät pidennä DI-tutkinnon suorittamista määräajassa (suositus kaksi vuotta). Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita esitiedot huomioiden mitä tahansa LUT:n opintojaksoja. Muiden kotimaisten/ulkomaisten yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutusta tai työharjoittelua (BK10A1400 DI-tutkinnon työharjoittelu 2-10 op) voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin (anomuksesta).

Tarkat tiedot löytyvät tutkintorakenteesta.


Sähkötekniikan DI-ohjelman (MEC & ELEC) tutkinnon rakenne

Sähkötekniikan DI-tutkinnon laajuus on 120 op. Se koostuu ydinopinnoista, sähkökäyttötekniikan syventymisopinnoista, mahdollisesta sivuopintokokonaisuudesta ja vapaasti valittavista opinnoista.

Ydinopintojen laajuus on 20 op ja niihin kuuluu 2 op pakollista työharjoittelua.

Sähkökäyttötekniikan syventymisopinnot sisältävät diplomityön (30 op) sekä 43 op sähkötekniikan syventäviä opintojaksoja, yhteensä 73 op.

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. ELEC-DI-ohjelmaan suositeltuja sivuopintokonaisuuksia ovat:
KoDSaKauto Koneautomaatio
SaDSvm Sähköverkot ja -markkinat DIODI
ENDETDL Energy Technology (Distance Learning)
VAKASO Liiketoimintaosaaminen
FITech (Finnish Institute of Technology) verkostoyliopisto https://fitech.io/

Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita mitä tahansa LUT:n opintojaksoja. Muiden kotimaisten/ulkomaisten yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutusta tai
työharjoittelua (BL10A8000 DI-tutkinnon työharjoittelu 2-10 op) voi sisällyttää anomuksesta.Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuKonetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto MEC & ELEC 2019-2020 2019-20 (120 op) (julkaistu)
ei valittuSähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto MEC & ELEC 2019-2020 2019-20 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet