Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelman tutkintorakenne TIJO, Lahti 2019-20

Ydinopinnot 66 op
Syventymisopinnot 48 op
Kieliopinnot (samaa kieltä) 6 op
Opintopisteet yhteensä 120 op (min.)Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuTietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma 2019-2020 (TIJO) LAHTI 2019-20 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------