Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne 2019-20

Yleisopinnot 66 op

Kieli- ja viestintäopinnot 14 op

Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot 64 op

Suuntautumisvaihtoehtojen valinnaiset opinnot 12 op

Sivuopinnot 24 op

Yhteensä (min.) 180 op.

 Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuKauppatieteiden kandidaatin tutkinto 2019-2020 2019-20 (180 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet