Oppaan Tekniikan kandidaatti Konetekniikka, 2018-19 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Bachelor's programme in Mechanical Engineering

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista sekä sivuopintokokonaisuudesta. Tutkinto 180 op täyttyy pakollisista opinnoista, joten siihen ei tarvitse suorittaa valinnaisia opintoja.

Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä pakollista työharjoittelua.
HUOM. Matematiikka I ja Matematiikka II suoritetaan toisella vuosikurssilla (TkK 2).
BM20A4301 Johdatus tekniseen laskentaa opintojakson osa I suoritetaan ensimmäisen vuoden (TkK 1) syksyllä ja osa II toisen vuoden (TkK 2) keväällä.
Ympäristötekniikan perusteet suoritetaan toisen vuosikurssin syksyllä (TkK 2, 1.-2. periodi).

Kieli- ja viestintäopinnoissa pakollisiin vieraan kielen opintoihin hyväksytään englannin kielen lisäksi opintojaksot Espanja 3, Chinese 1, Ranska 3, Saksa 3 ja Venäjä 1 sekä kaikki näitä ylemmällä tasolla olevat kyseisten kielten opintojaksot.

Konetekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatintyö 10 op ja seminaari 2 op sisältyvät suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa sivuopintokokonaisuuden voi valita vapaasti muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. LUT School of Energy Systems tarjoaa omien koulutusohjelmiensa kandidaatin tutkintoa opiskeleville sivuopintokokonaisuuden LESKSoE Energiatalous.

Tekniikan kandidaatin tutkinnon minimilaajuus täyttyy yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista ja sivuopinnoista, joten tutkintoon ei tarvitse suorittaa valinnaisia opintoja. Opiskelija voi halutessaan suorittaa valinnaisia opintoja yli 180 op:n meneviin opintoihin. Valinnaiset opinnot voi vapaasti valita LUTin tarjonnasta tai sisällyttää myös muiden yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutuksen tai pakollisen 2 op:n ylittävää työharjoittelua max. 6 op (BK10A1301 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2-8 op) (anomuksesta).Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuKonetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 2018-2019 (muok. 26.6.2018) 2018-19 (180 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet