Oppaan Tekniikan kandidaatti Tietotekniikka, 2018-19 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Tietotekniikan kandidaatintutkinto 2018-19

Tietotekniikan kandidaatintutkinto muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

Yleisopinnot 62 op

Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot 81 op

Sivuopinnot 24 op

Vapaasti valittavat opinnot 13 op.

 Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuTietotekniikan kandidaatin tutkinto 2018-19 2018-19 (180 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet