Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Yrittäjyyden DI-ohjelman tutkintorakenne lukuvuonna 2018-19:

Ydinopinnot 18 op
Syventymisopinnot 78 op (sisältää diplomityön)
Sivuopinnot 24 op


Yrittäjyyden DI-ohjelma on 120 opintopisteen laajuinen tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkintoon johtava DI-ohjelma, jossa keskitytään laajasti yrittäjyyden eri ilmiöihin. Koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat yrityksen synnyttämiseen, kehittymiseen ja kasvun eri vaiheisiin.

Yrittäjyyden DI-ohjelmasta valmistuu tuotantotalouden diplomi-insinööriksi, syventymiskohteena yrittäjyys. Tutkinto antaa valmiudet toimia esimerkiksi yrittäjänä, yritysneuvojana tai muissa yritystoiminnan tuntemusta vaativissa tehtävissä. Esimerkiksi elinkeinoasiamies tai yrityksen liiketoimintavetäjä ovat myös mahdollisia nimikkeitä – ja yrittäjämäisestä työotteesta on varmasti hyötyä missä tahansa tehtävässä vaikka ei itse yrittäjäksi tähtäisikään.

Tarjoamme ainoana Suomessa yrittäjyyden DI-tasoisen ohjelman. Opinnot käsittelevät yrityksen perustamista, kehittämistä ja yrityksen kasvun eri vaiheita. Syventymisopintojen lisäksi opiskelija valitsee aiempien opintojensa viitoittamana joko teknillisen tai tuotantotalouden sivuopinnon. Kursseilla käytetään monipuolisesti eri opetus- ja opiskelumuotoja. Tutkintoon kuuluu päiväopetuksen lisäksi niin intensiivikursseja kuin täysin etäopiskeluna suoritettavia kursseja.

Opiskelu on järjestetty päiväopintoina. Niiden suoritusaika päätoimisesti opiskellen on noin kaksi vuotta. Samanaikaisesti työskennellen tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi kolmessa vuodessa.

Yrittäjyyden ohjelmasta valmistuva opiskelija osaa:

 Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuYrittäjyyden DI-ohjelma 2018-19 (muok. 21.6.2018) 2018-19 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet