Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Tuotannon johtamisen DI-tutkinnon (120 op) tutkintorakenne lukuvuonna 2018-19 

Tuotannon johtamisen maisteriohjelma koostuu kolmesta ydinosa-alueesta: Toimitusketjun johtaminen, kustannusjohtaminen ja systems engineering.

Toimitusketjun johtaminen: Osa-alueen opinnoissa analysoidaan toimitusketjun prosesseja ja kokonaisuuksia päätöksentekoa varten. Analysoinnin lisäksi osa-alueen opinnoissa suunnitellaan ja organisoidaan toimitusketjun kehittämisprojekteja monen organisaation muodostamassa toimintaympäristössä. Osa-alueen opinnot antavat valmiudet ymmärtää yritysten toimintojen kokonaisuutta tuotannon johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen alueella.
 
Kustannusjohtaminen: Osa-alueen opinnot antavat valmiudet mm. kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, suorituskyvyn mittaamiseen, omaisuuden hallintaan sekä laskentajärjestelmien kehittämiseen. Osa-alueen opinnoissa korostuu menetelmällinen ja analyyttinen osaaminen. Kustannusjohtaminen opinnoissa yhdistetään tuotannon johtamisen toimintaympäristössä kustannukset ja toimintaprosessit hyödyntäen erilaisia analyysimenetelmiä.
 
Systems engineering: Osa-alueen opinnoissa opitaan peruskäsitteet, menetelmät ja työkalut sekä niiden käyttö systeemien suunnittelussa ja analysoinnissa. Osa-alueen opinnot tarjoavat lisäksi osaamisen kompleksisten systeemien mallintamiseen ja mallintamistulosten analysointiin sekä valmiudet eri simulointitekniikoiden soveltamiseen laaja-alaisesti tuotannon johtamisen toimintaympäristössä

Tuotannon johtamisen DI-tutkinnon 120 op tutkintorakenne lukuvuonna 2018-19 muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

Syventymisopinnot 78 op (min.)
Sivuopinnot 24 op (min.)
Vapaasti valittavat opinnot 18 op (min.)Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuTuotannon johtamisen DI-ohjelma kandidaatin tutkinnosta jatkaville 2018-19 (muok. 19.06.2018) 2018-19 (120 op) (julkaistu)
ei valittuTuotannon johtamisen DI-ohjelma suoraan DI-tutkintoon hyväksytyille 2018-19 (muok. 19.06.2018) 2018-19 (120 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet