Oppaan Tekniikan kandidaatti Kemiantekniikka, 2018-19 tiedot



Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon 180 op rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Yleisopinnot sisältävät matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja, työharjoittelua sekä muita yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä opintoja.

Kieli- ja viestintäopinnoissa huomioitavaa:
- Kemiantekniikan pakollisiin vieraan kielen opintoihin (4 op vierasta kieltä) hyväksytään englannin lisäksi Espanja 3, Chinese 1, Ranska 3, Saksa 3 ja Venäjä 1 sekä kaikki näitä ylemmällä tasolla olevat kyseisten kielten opintojaksot.
- Toisen kotimaisen kielen opinnot: Jos opiskelijan koulusivistyskielenä on ollut muu kuin suomi, katso lisätietoja Kielikeskuksen ohjeista.
Lisätietoja kieliopinnoista: opintojaksokuvaukset ja ilmoittautumiset kampuksen kielikeskuksen sivuilta https://www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/kielikeskus/lut-saimaan-amk
Lisätty 26.6.2018/ml

Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatintyö ja seminaari sisältyy suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa sivuopintokokonaisuuden voi valita vapaasti muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op.

Vapaasti valittavia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Vapaasti valittavat opinnot voi valita LUTin tarjonnasta tai sisällyttää myös muiden yliopistojen opintoja tai Puolustusvoimien johtajakoulutusta (anomuksesta).



Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuKemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 2018-2019/Muok. 19.6.18 2018-19 (180 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet