Oppaan Tekniikan kandidaatti Sähkötekniikka, 2018-19 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Yleisopinnoissa opiskelija rakentaa pohjan sähkötekniikan opinnoilleen ja kartuttaa ammatillista yleissivistystä, jonka avulla hän selviää työelämässä ja myöhemmissä opinnoissaan. Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä sähkö-, energia-, kone- ja ympäristötekniikan opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä pakollista työharjoittelua.

Kieli- ja viestintäopinnoissa huomioitavaa:
- Sähkötekniikan pakollisiin vieraan kielen opintoihin (4 op vierasta kieltä) hyväksytään englannin lisäksi Saksa 1 ja Venäjä 1, Espanja 1, Ranska 1, Chinese 1 sekä kaikki näitä ylemmällä tasolla olevat kyseisten kielten opintojaksot.
- Toisen kotimaisen kielen opinnot: Jos opiskelijan koulusivistyskielenä on ollut muu kuin suomi, katso lisätietoja Kielikeskuksen ohjeista.
Lisätietoja kieliopinnoista: opintojaksokuvaukset ja ilmoittautumiset kampuksen kielikeskuksen sivuilta https://www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/kielikeskus/lut-saimaan-amk
Lisätty 26.6.2018/ml

Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät
- kaikille yhteiset aineopinnot, joihin kuuluu myös kandidaatintyö 10 op ja seminaari 2 op
- lisäksi valitaan yksi valinnainen sähkötekniikan moduuli: sähköenergiajärjestelmät, elektroniikka tai älykkäät järjestelmät.

Sivuopintojen laajuus on 20 op. Tekniikan kandidaatin tutkinnossa sivuopintokokonaisuuden voi valita vapaasti.

Vapaasti valittavia opintoja otetaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Opiskelija voi vapaasti valita LUT:n opintojaksoja ja/tai sisällyttää anomuksesta muiden kotimaisten/ulkomaisten yliopistojen opintoja, pakollisen 2 op:n ylittävää työharjoittelua max. 6 op (BL10A7001 Tekniikan kandidaatin työharjoittelu 2-8 op) tai Puolustusvoimien johtajakoulutusta.Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuSähkötekniikan kandidaatin tutkinto 2018-2019/Muok. 26.6.2018 2018-19 (180 op) (julkaistu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet