Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista sekä sivuopintokokonaisuudesta.

Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä pakollista työharjoittelua.

Kieli- ja viestintäopinnoissa huomioitavaa:
- Energiatekniikan pakollisiin vieraan kielen opintoihin (4 op samaa vierasta kieltä) hyväksytään englannin lisäksi Espanja 3, Chinese 1, Ranska 3, Saksa 3 ja Venäjä 1 sekä kaikki näitä ylemmällä tasolla olevat kyseisten kielten opintojaksot.
- Toisen kotimaisen kielen opinnot: Jos opiskelijan koulusivistyskielenä on ollut muu kuin suomi, katso lisätietoja Kielikeskuksen ohjeista.
Lisätietoja kieliopinnoista: opintojaksokuvaukset ja ilmoittautumiset kampuksen kielikeskuksen sivuilta https://www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/kielikeskus/lut-saimaan-amk
Lisätty 21.6.2018/ml

Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa.
Aineopintoihin kuuluu myös kandidaatintyö 10 op ja seminaari 2 op.

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Sivuopintokonaisuuden voi vapaasti valita LUT:n tarjonnasta tai tehdä vaihdossa/muussa yliopistossa.

Tutkinto 180 op täyttyy pakollisista opinnoista, joten siihen ei mahdu vapaasti valittavia opintoja (mahdollisuus tutkinnon ylittäviin opintoihin - katso tutkintorakenne).

 

 Oppaaseen kuuluvat tutkintorakenteet

ei valittuEnergiatekniikan kandidaatin tutkinto 2018-2019 2018-19 (180 op) (arkistoitu)
---------------------------------------------------------
ei valittu Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet