Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Ohjeet

Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin kuuluu pakollisena sivuopintokokonaisuus 24 op. Kandidaattiopinnoista aloittavien opiskelijoiden on suoritettava liiketaloustieteellinen sivuopintokokonaisuus joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon.

• Liiketaloustieteellisiä sivuopintokokonaisuuksia ovat: laskentatoimi (KaSOLamo), yritysjuridiikka (KaSOYrijuri), hankintojen johtaminen (KaSoHajo), johtaminen (KaSOJoht), kansainvälinen markkinointi (KaSOKvmark), Kansainvälinen liiketoiminta (KaSoKvliik) ja taloustiede (KaSOTalous).

Huom. lisäksi tarjolla on Teknillinen matematiikka kauppatieteilijöille (MaKSaMKat) sivuopinto, joka on esitietovaatimus KTM Business Analytics -ohjelmaan.

Katso kandidaatin sivuopintojen antamat mahdollisuudet maisteriohjelmiin Uni-portaalista: UNI > Koulutusohjelmat > Kauppatieteet > Kandidaatin opinnot.

• Edellä mainittujen lisäksi maisteriopintoihin soveltuvia liiketaloustieteellisiä sivuopintokokonaisuuksia ovat: International Marketing, International Business and Entrepreneurship, Sustainability, Supply Management ja Digitalization and Business Analytics.

• Maisteriopintoihin voi sisällyttää myös Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulun sivuopintokokonaisuuden (=VIE-maisterikoulu).
• Molempiin tutkintoihin soveltuva sivuopinto on Co-op Network Studies eli Osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkko-opinnot.

• Kandidaatin tutkintoon voi sisällyttää myös muun, esim. teknillisen sivuopinnon, jos suorittaa liiketaloustieteellisen sivuopinnon maisteritutkintoon. LUT:n kauppatieteilijöille tarjoamat teknilliset sivuopinnot ovat: tuotantotalous, ohjelmistotuotanto ja teknillinen matematiikka kauppatieteilijöille.
• Lisäksi liiketaloustieteelliseksi sivuopintokokonaisuudeksi voidaan hyväksyä jonkin muun yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan tai laitoksen tuottama yliopistotasoinen sivuopintokokonaisuus. Myös opiskelijavaihdossa on mahdollista suorittaa sivuopintoja. Hyväksyttäminen tutkintoon on aina varmistettava etukäteen opintojen ohjaajilta.

Kauppatieteellä sivuopintokokonaisuuden laajuus on aina vähintään 24 op.
Kauppatieteiden opiskelijat eivät voi sisällyttää sivuopintoja Liiketoimintaosaaminen eikä International Business and Management tutkintoonsa.Oppaaseen kuuluvat sivuopintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            ov            VastuuyksikköToiminnot
 KaSOHajo Hankintojen johtaminen 
24-30LUT School of Business and Management (23E1)
 KaSOJoht Johtaminen 
24-35LUT School of Business and Management (23E1)
 KaSOKVliik Kansainvälinen liiketoiminta 
24-30LUT School of Business and Management (23E1)
 KaSOKvmark Kansainvälinen markkinointi 
24-35LUT School of Business and Management (23E1)
 KaSOLamo Laskentatoimi 
24-35LUT School of Business and Management (23E1)
 KaSOTalous Taloustiede 
24-30LUT School of Business and Management (23E1)
 MaKSaMKat Teknillinen matematiikka kauppatieteilijöille 
20-30LUT School of Engineering Science (23B3)
 KaSOYrijuri Yritysjuridiikka 
24-35LUT School of Business and Management (23E1)