Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. HUOM. Mikäli syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei DI-tutkintoon tarvitse ottaa sivuopintokokonaisuutta.

Sähkötekniikan DI-tutkintoon suositeltuja sivuopintokonaisuuksia ovat:
EnDSaBT Bioenergy Technology
YmDSaResp Environmental Responsibility
KoDSaKote Konetekniikka
KaSOLiik Liiketalous.
Oppaaseen kuuluvat sivuopintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            ov            VastuuyksikköToiminnot
 EnDSaBT Bio-Energy Technology 
21-22LUT School of Energy Systems (23B2)
 YmDSaResp Environmental Responsibility 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 KoDSaKote Konetekniikka 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 KaSOLiik Liiketoimintaosaaminen 
24-35LUT School of Business and Management (23E1)