Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Sivuopinnot 24 op (min.)

LUT:n TkK-tutkinnosta jatkavat opiskelijat:

Suoritetaan teknillinen sivuopintokokonaisuus Ohjelmistotuotanto (TikSOohjtuot). Jos ko. kokonaisuus on jo suoritettu tuotantotalouden kandidaatin ohjelmassa

Kandidaatin tutkintoon sisältyneitä opintoja tai niiden osia ei voi käyttää DI-tutkinnossa. Sivuopintoihin ei voi valita opintojaksoja, jotka sisältyvät muualle DI-tutkintoon. Sivuopintojen laajuus on vähintään 24 op.


Teknillinen
sivuopintokokonaisuus (TkK-tason opintojaksot)

Teknillinen laaja sivuopintokokonaisuus 
     
Ei edellytä aineen esitietoja
 
Esitietona saman aineen aiemmat sivuopinnot kandidaatin tutkinnossa
 Ohjelmistotuotanto (TikSOohjtuot*)
  
  
 Software Engineering and Digital Transformation (TiDSOsedt)
  

Konetekniikka (KoDSaKote)
 

  Advanced Materials Engineering (KoDSaMate)
 

Energia- ja ympäristötekniikan perusteet (YmKSaEnYmPe)
 


Energiatekniikan tekniset ratkaisut (YmDSaTekRat)
Energia ja liiketoiminta (YmDSaEnLi)
Environmental Responsibility (YmDSaResp)
Circular Economy (YmDSaCe) - huom. opetus Lahdessa


 Kemian prosessitekniikka (KeSOM300)
 

Biobased Chemical Engineering (KeSOD400)

*)kokonaisuuden tunniste oodissa


Suoraan DI-tutkintoon tulleet opiskelijat:

Suoritetaan teknillinen sivuopintokokonaisuus Ohjelmistotuotanto (TiKSOohjtuot). Jos tietotekniikan sivuopintotasoiset opinnot (sis. ohjelmointi, tietokannat) on suoritettu aiemmassa korkeakoulutukinnossa,

Sivuopintoihin ei voi valita opintojaksoja, jotka sisältyvät muualle DI-tutkintoon. Sivuopintojen laajuus on vähintään 24 op.
  

Tuotantotalouden, liiketalouden ja johtamisen alojen sivuopinnot hyväksytään vain, kun opiskelijan aiemman korkeakoulututkinnon ala ja pääasiallinen suuntautuminen ("pääaine") on ollut tietotekniikka tai ohjelmistotekniikka (tai vastaava) sisältäen ohjelmoinnin ja tietokantojen opintoja.

LUT:n tuottamat tuotantotalouden ja liiketalouden sivuopintokokonaisuudet, jotka eivät edellytä sivuopintojen alan aiempia opintoja ovat:

Sivuopintojen suunnittelussa opiskelijan on otettava huomioon mahdolliset kokonaisuuden edellyttämät esitiedot.

DI-tutkinnon opinnot eivät saa olla päällekkäisiä AMK-insinöörin tai tekniikan kandidaatin opintojaksojen kanssa.

Myös muita tai muissa yliopistoissa suoritettuja teknillisiä tai talouden/johtamisen alan sivuopintokokonaisuuksia voidaan anomuksesta hyväksyä tutkintoon. Hyväksyminen tutkintoon on aina varmistettava etukäteen.Oppaaseen kuuluvat sivuopintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            VastuuyksikköToiminnot
 TikSOohjtuot Ohjelmistotuotanto, sivuopinnot 
20-24LUT School of Engineering Science (23B3)
 TiDSOsedt Software Engineering and Digital Transformation minor 
24-30LUT School of Engineering Science (23B3)