Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Sivuopinnot (väh. 24 op) määräytyvät opiskelijan aiemman tutkinnon ja siihen sisältyneiden opintojen perusteella. DI-tutkinnon sivuopinnot ovat tekniikan tai talouden alan yliopistotasoisia opintokokonaisuuksia.

Teknillinen sivuopintokokonaisuus vaaditaan, kun opiskelijan aiemman korkeakoulututkinnon ala ja pääasiallinen suuntautuminen on ollut muu kuin teknillinen. Tähän ryhmään luetaan mukaan myös tuotantotalous, logistiikka ja metsätalous.


Tuotantotalouden opiskelijoille soveltuvia LUT:n teknillisiä sivuopintokokonaisuuksia, jotka eivät vaadi aiempia alan opintoja (esitietoja) ovat:

   
Talouden alan sivuopinnot hyväksytään, kun opiskelijan aiemman korkeakoulututkinnon ala ja pääasiallinen suuntautuminen on ollut teknillinen (esim. tieto/kone/energia/ympäristö/sähkötekniikka).

LUT:n tuottamat tuotantotalouden ja liiketalouden sivuopintokokonaisuudet, jotka eivät edellytä sivuopintojen alan aiempia opintoja ovat:

   
DI-tutkinnon opinnot eivät saa olla päällekkäisiä AMK-insinöörin tai tekniikan kandidaatin opintojaksojen kanssa.

Myös muita tai muissa yliopistoissa suoritettuja teknillisiä tai talouden/johtamisen alan sivuopintokokonaisuuksia voidaan anomuksesta hyväksyä tutkintoon. Hyväksyminen tutkintoon on aina varmistettava etukäteen.Oppaaseen kuuluvat sivuopintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            VastuuyksikköToiminnot
 YmDSaCe Circular Economy 
20-35LUT School of Energy Systems (23B2)
 TuDSOInno Innovaatiojohtaminen, sivuopinnot (Lahti) 
24-42LUT School of Engineering Science (23B3)
 VAKASO Liiketoimintaosaaminen, verkko-opinnot 
25-40LUT School of Business and Management (23E1)
 TuDSOSujo Suorituskyvyn johtaminen, sivuopinnot (Lahti) 
24-30LUT School of Engineering Science (23B3)