Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

LUT:n TkK-tutkinnosta jatkavat opiskelijat:

Suoritetaan jatko-osa kandidaatin tutkinnon teknilliselle sivuopintokokonaisuudelle eli saman aineen laaja sivuopintokokonaisuus tai valitaan tuotantotalouden TkK-tutkinnon valikoimasta muu teknillinen sivuopintokokonaisuus kuin kandidaatin tutkinnossa käytetty (vaihdetaan teknillisen kokonaisuuden alaa). Kandidaatin tutkintoon sisältyneitä opintoja tai niiden osia ei voi käyttää DI-tutkinnossa. Sivuopintoihin ei voi valita opintoja, jotka sisältyvät muihin DI-tutkinnon kokonaisuuksiin. Sivuopinnon laajuus on vähintään 24 op.


Teknillinen
sivuopintokokonaisuus 

Teknillinen laaja sivuopintokokonaisuus 
     
Ei edellytä aineen esitietoja
 
Esitietona saman aineen aiemmat sivuopinnot kandidaatin tutkinnossa
 Ohjelmistotuotanto (TikSOohjtuot*)
  
  
 Software Engineering and Digital Transformation (TiDSOsedt)
  

Konetekniikka (KoDSaKote)
 

  Advanced Materials Engineering (KoDSaMate)
 

Energia- ja ympäristötekniikan perusteet (YmKSaEnYmPe)
 


Energiatekniikan tekniset ratkaisut (YmDSaTekRat)
Energia ja liiketoiminta (YmDSaEnLi)
Environmental Responsibility (YmDSaResp)
Circular Economy (YmDSaCe) - huom. opetus Lahdessa


 Kemian prosessitekniikka (KeSOM300)
 

Biobased Chemical Engineering (KeSOD400)

*)kokonaisuuden tunniste oodissa


Suoraan Tuotannon johtamisen DI-tutkintoon tulleet opiskelijat:

Sivuopinnot (väh. 24 op) määräytyvät opiskelijan aiemman tutkinnon ja siihen sisältyneiden opintojen perusteella. DI-tutkinnon sivuopinnot ovat tekniikan tai talouden alan yliopistotasoisia opintokokonaisuuksia.

Teknillinen sivuopintokokonaisuus vaaditaan, kun opiskelijan aiemman korkeakoulututkinnon ala ja pääasiallinen suuntautuminen on ollut muu kuin teknillinen. Tähän ryhmään luetaan mukaan myös tuotantotalous, logistiikka ja metsätalous. Kooste teknillisistä sivuopinnoista: ks. taulukko edellä.

Tuotantotalouden opiskelijoille suunnattuja LUT:n teknillisiä sivuopintokokonaisuuksia, jotka eivät vaadi aiempia alan opintoja (esitietoja) ovat:

    (TiKSOohjtuot) Ohjelmistotuotanto
    (KoDSaKote) Konetekniikka
    (YmKSaEnYmPe) Energia- ja ympäristötekniikan perusteet
    (KeSOM300) Kemian prosessitekniikka

 
Tuotantotalouden, liiketalouden ja johtamisen alojen sivuopinnot hyväksytään, kun opiskelijan aiemman korkeakoulututkinnon ala ja pääasiallinen suuntautuminen ("pääaine") on ollut teknillinen (tieto/kone/energia/ympäristö/sähkötekniikka esim.).

LUT:n tuottamat tuotantotalouden ja liiketalouden sivuopintokokonaisuudet, jotka eivät edellytä sivuopintojen alan aiempia opintoja ovat:

Sivuopintojen suunnittelussa opiskelijan on otettava huomioon mahdolliset kokonaisuuden edellyttämät esitiedot.
Sivuopintoihin ei voi valita opintoja, jotka sisältyvät DI-tutkinnon muihin opintokokonaisuuksiin. Keskenään päällekkäisiä opintoja ei voi sisällyttää samaan tutkintoon.
DI-tutkinnon opinnot eivät saa olla päällekkäisiä AMK-insinöörin tai tekniikan kandidaatin opintojaksojen kanssa.

Myös muita tai muissa yliopistoissa suoritettuja teknillisiä tai talouden/johtamisen alan sivuopintokokonaisuuksia voidaan anomuksesta hyväksyä tutkintoon. Hyväksyminen tutkintoon on aina varmistettava etukäteen.Oppaaseen kuuluvat sivuopintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            ov            VastuuyksikköToiminnot
 KoDSaMate Advanced Materials Engineering 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 KeSoD400 Biobased Chemical Engineering 
20-30LUT School of Engineering Science (23B3)
 YmDSaEnLi Energia ja liiketoiminta 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 YmKSaEnYmPe Energia- ja ympäristötekniikan perusteet 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 YmDSaTekRat Energiatekniikan tekniset ratkaisut 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 YmDSaResp Environmental Responsibility 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 KaSOIbm International Business and Management 
21-35LUT School of Business and Management (23E1)
 KeSoM300 Kemian prosessitekniikka 
21-31LUT School of Engineering Science (23B3)
 KoDSaKote Konetekniikka 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 KaSOLiik Liiketoimintaosaaminen 
24-35LUT School of Business and Management (23E1)
 VAKASO Liiketoimintaosaaminen, verkko-opinnot 
25-40LUT School of Business and Management (23E1)
 TikSOohjtuot Ohjelmistotuotanto, sivuopinnot 
20-24LUT School of Engineering Science (23B3)
 TiDSOsedt Software Engineering and Digital Transformation minor 
24-30LUT School of Engineering Science (23B3)
 TukSO Tuotantotalous, sivuopinnot 
20-24LUT School of Engineering Science (23B3)