Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Sivuopinnot min 24 op (min.) tuotantotalouden kandidaatin tutkinnosta jatkaville opiskelijoille:

Suoritetaan jatko-osa kandidaatin tutkinnon teknilliselle sivuopintokokonaisuudelle eli saman aineen laaja sivuopintokokonaisuus tai valitaan tuotantotalouden TkK-tutkinnon valikoimasta muu teknillinen sivuopintokokonaisuus kuin kandidaatin tutkinnossa käytetty (vaihdetaan teknillisen kokonaisuuden alaa). Kandidaatin tutkintoon sisältyneitä opintoja tai niiden osia ei voi käyttää DI-tutkinnossa. Sivuopintoihin ei voi valita opintojaksoja, jotka sisältyvät muualle DI-tutkintoon. Sivuopinnon laajuus on vähintään 24 op.


Teknillinen
sivuopintokokonaisuus 

Teknillinen laaja sivuopintokokonaisuus 
     
Ei edellytä aineen esitietoja
 
Esitietona saman aineen aiemmat sivuopinnot kandidaatin tutkinnossa
 Ohjelmistotuotanto (TikSOohjtuot*)
  
  
 Software Engineering and Digital Transformation (TiDSOsedt)
  

Konetekniikka (KoDSaKote)
 

  Advanced Materials Engineering (KoDSaMate)
 

Energia- ja ympäristötekniikan perusteet (YmKSaEnYmPe)
 


Energiatekniikan tekniset ratkaisut (YmDSaTekRat)
Energia ja liiketoiminta (YmDSaEnLi)
Environmental Responsibility (YmDSaResp)
Circular Economy (YmDSaCe) - huom. opetus Lahdessa


 Kemian prosessitekniikka (KeSOM300)
 

Biobased Chemical Engineering (KeSOD400)

*)kokonaisuuden tunniste oodissa

 

Suoraan DI-tutkintoon hyväksytyt opiskelijat:

Suoraan DI-ohjelmaan hyväksyttyjen opiskelijoiden tutkintorakenteeseen ei sisälly sivuopintoja.

 

 



Oppaaseen kuuluvat sivuopintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            ov            VastuuyksikköToiminnot
 KoDSaMate Advanced Materials Engineering 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 KeSoD400 Biobased Chemical Engineering 
20-30LUT School of Engineering Science (23B3)
 YmDSaEnLi Energia ja liiketoiminta 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 YmKSaEnYmPe Energia- ja ympäristötekniikan perusteet 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 YmDSaTekRat Energiatekniikan tekniset ratkaisut 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 YmDSaResp Environmental Responsibility 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 KeSoM300 Kemian prosessitekniikka 
21-31LUT School of Engineering Science (23B3)
 KoDSaKote Konetekniikka 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 TikSOohjtuot Ohjelmistotuotanto, sivuopinnot 
20-24LUT School of Engineering Science (23B3)
 TiDSOsedt Software Engineering and Digital Transformation minor 
24-30LUT School of Engineering Science (23B3)