Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Sivuopinnot

Sivuopintojen laajuus on väh. 20 op. Tekniikan kandidaatin tutkinnon sivuopintokokonaisuudeksi suositellaan valittavan jokin seuraavista kuudesta sivuopintokokonaisuudesta:
- Sähkötekniikka (SaSaM100)
- Ohjelmistotuotanto (TikSOohjtuot)
- Energiatekniikka (EnSaM100)
- Tuotantotalous (TuKSO)
- Liiketoimintaosaaminen (KaSOLiik)
- Konetekniikka (KoDSaKote)

Sivuopinnot voi tehdä myös muussa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa. Jos suunnittelet sivuopintojen tekemistä vaihdossa/muussa yliopistossa, niin varmista etukäteen opintojen ohjaajalta hyväksytäänkö suunnittelemasi kokonaisuus tutkintoon.

Sivuopintoja suositellaan suoritettavaksi toisena ja kolmantena opiskeluvuotena.Oppaaseen kuuluvat sivuopintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            ov            VastuuyksikköToiminnot
 EnSaM100 Energiatekniikka 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 KoDSaKote Konetekniikka 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 KaSOLiik Liiketoimintaosaaminen 
24-35LUT School of Business and Management (23E1)
 TikSOohjtuot Ohjelmistotuotanto, sivuopinnot 
20-24LUT School of Engineering Science (23B3)
 SaSaM100 Sähkötekniikka 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 TukSO Tuotantotalous, sivuopinnot 
20-24LUT School of Engineering Science (23B3)