Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Sivuopinnot

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinnossa sivuopinnoiksi valitaan toinen seuraavista sivuopintokokonaisuuksista:

KoDSaLate Laser Processing tai
KoDSaProte Production Technology

Tammikuusta 2020 alkaen etäopiskelijoiden on mahdollista valita tutkintoonsa myös uusi, etänä suoritettava sivuopintokokonaisuus Advanced Materials Engineering (koodi KoDSaMate20). Sivuopintokokonaisuuden ensimmäisenä toteutettava opintojakso alkaa 3. periodissa (lv 19-20) ja järjestyksessään viimeinen opintojakso toteutetaan 2. periodissa lv:nna 20-21. Lukuvuodesta 20-21 alkaen sivuopintokokonaisuuden opintojaksoja voi suorittaa non stoppina. (Ohjeistus lisätty 17.1.2020/TP)

Jos opiskelija haluaa suorittaa jonkin muun LUT:n sivuopintokokonaisuuden tai suorittaa sivuopinnot opiskelijavaihdossa tai muussa yliopistossa, on etukäteen selvitettävä sen soveltuvuus konetekniikan DI-tutkintoon. Muualla suoritettu sivuopintokokonaisuus edellyttää aina erillistä hyväksilukuanomusta.

 Oppaaseen kuuluvat sivuopintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            VastuuyksikköToiminnot
 KoDSaMate20 Advanced Materials Engineering 
20LUT School of Energy Systems (23B2)
 KoDSaLate Laser Processing 
20LUT School of Energy Systems (23B2)
 KoDSaProte Production Technology 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)