Oppaan Diplomi-insinööri Kone- ja sähkötekniikka MEC & ELEC, 2019-20 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Sivuopinnot

Konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinnossa sivuopinnoiksi valitaan toinen seuraavista sivuopintokokonaisuuksista:

KoDSaLate Laser Processing tai
KoDSaProte Production Technology

Tammikuusta 2020 alkaen etäopiskelijoiden on mahdollista valita tutkintoonsa myös uusi, etänä suoritettava sivuopintokokonaisuus Advanced Materials Engineering (koodi KoDSaMate20). Sivuopintokokonaisuuden ensimmäisenä toteutettava opintojakso alkaa 3. periodissa (lv 19-20) ja järjestyksessään viimeinen opintojakso toteutetaan 2. periodissa lv:nna 20-21. Lukuvuodesta 20-21 alkaen sivuopintokokonaisuuden opintojaksoja voi suorittaa non stoppina. (Ohjeistus lisätty 17.1.2020/TP)

Sivuopintokokonaisuudeksi soveltuu myös ylemmän AMK-tutkinnon muodostama sivuopintokokonaisuus tai osaamistavoitteisiin sopiva, muun suomalaisen tai ulkomaisen yliopiston tarjoama sivuopintokokonaisuus. Jos suunnittelet ylemmän AMK-tutkinnon sivuopintokokonaisuuden tai muun yliopiston sivuopintokokonaisuuden suorittamista, niin varmista etukäteen opintojen ohjaajalta sivuopintokokonaisuuden soveltuminen tutkintoon.

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto "ELEC"

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. ELEC-DI-ohjelmaan suositeltuja sivuopintokonaisuuksia ovat:
KoDSaKauto Koneautomaatio
SaDSvm Sähköverkot ja -markkinat DIODI
ENDETDL Energy Technology (Distance Learning)
VAKASO Liiketoimintaosaaminen
FITech (Finnish Institute of Technology) verkostoyliopisto https://fitech.io/Oppaaseen kuuluvat sivuopintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            ov            VastuuyksikköToiminnot
 KoDSaMate20 Advanced Materials Engineering 
20LUT School of Energy Systems (23B2)
 EnDETDL Energy Technology (Distance Learning) 
21LUT School of Energy Systems (23B2)
 KoDSaKauto Koneautomaatio 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 KoDSaLate Laser Processing 
20LUT School of Energy Systems (23B2)
 VAKASO Liiketoimintaosaaminen, verkko-opinnot 
25-40LUT School of Business and Management (23E1)
 KoDSaProte Production Technology 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 SaDSVM Sähköverkot ja -markkinat DIODI 
18-23LUT School of Energy Systems (23B2)