Oppaan Master's Programme in International Business and Entrepreneurship (MIBE), 2019-20...2022-23 tiedotYleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Ohjeet

Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin kuuluu pakollisena sivuopintokokonaisuus 24 op. Kandidaattiopinnoista aloittavien opiskelijoiden on suoritettava liiketaloustieteellinen sivuopintokokonaisuus joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Erillisvalintojen kautta hyväksytyt opiskelijat voivat suorittaa minkä tahansa alla mainitun sivuopinnon. Huom. ohjelmakohtaiset ohjeet!

• Liiketaloustieteellisiä sivuopintokokonaisuuksia ovat: yritysjuridiikka (KaSOYrijuri), hankintojen johtaminen (KaSoHajo), johtaminen (KaSOJoht) ja kansainvälinen markkinointi (KaSOKvmark), kansainvälinen liiketoiminta (KaSoKvliik) ja Taloustiede (KaSoTalous).

• Edellä mainittujen lisäksi maisteriopintoihin soveltuvia liiketaloustieteellisiä sivuopintokokonaisuuksia ovat: International Marketing (KaSOMintm), International Business and Entrepreneurship (KaSOMibe), Sustainability (KaSOMSust), Supply Management (KaSOMsm), sekä Digitalization and Business Analytics (KaSOBusan).

• Maisteriopintoihin voi sisällyttää myös Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulun sivuopintokokonaisuuden (=VIE-maisterikoulu).
• Molempiin tutkintoihin soveltuva sivuopinto on Co-op Network Studies eli Osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkko-opinnot.

• LUT:n kauppatieteilijöille tarjoamat teknilliset sivuopinnot ovat: tuotantotalous, ohjelmistotuotanto ja teknillinen matematiikka kauppatieteilijöille.

Lisäksi liiketaloustieteelliseksi sivuopintokokonaisuudeksi voidaan hyväksyä jonkin muun yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan tai laitoksen tuottama yliopistotasoinen sivuopintokokonaisuus. Myös opiskelijavaihdossa on mahdollista suorittaa sivuopintoja. Hyväksyttäminen tutkintoon on aina varmistettava etukäteen opintojen ohjaajilta.

Kauppatieteellä sivuopintokokonaisuuden laajuus on aina vähintään 24 op. Kauppatieteiden opiskelijat eivät voi sisällyttää sivuopintoja Liiketoimintaosaaminen eikä International Business and Management tutkintoonsa.

MIBEn opiskelijat eivät voi sisällyttää Kansainvälinen liiketoiminta tai International Business and Entrepreneurship sivuopintoja tutkintoonsa.

MIBE-ohjelman suosittelemat sivuopinnot ovat: Digitalization and Business Analytics (KaSOBusan), International Marketing (KaSOMIntm) and Sustainability (KaSOMSust).

 Oppaaseen kuuluvat sivuopintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            ov            VastuuyksikköToiminnot
 KaSOBusan Digitalization and Business Analytics 
24-30LUT School of Business and Management (23E1)
 KaSOHajo Hankintojen johtaminen 
24-30LUT School of Business and Management (23E1)
 KaSOMIntm International Marketing 
24-35LUT School of Business and Management (23E1)
 KaSOJoht Johtaminen 
24-35LUT School of Business and Management (23E1)
 KaSOKvmark Kansainvälinen markkinointi 
24-35LUT School of Business and Management (23E1)
 KaSOLamo Laskentatoimi 
24-35LUT School of Business and Management (23E1)
 KaSOMsm Supply Management 
24-35LUT School of Business and Management (23E1)
 KaSOMSust Sustainability 
24-35LUT School of Business and Management (23E1)
 KaSOTalous Taloustiede 
24-30LUT School of Business and Management (23E1)
 KaSOYrijuri Yritysjuridiikka 
24-35LUT School of Business and Management (23E1)