Yleistä Opetus Tentit Tutkintorakenteet Sivuopintokokonaisuudet Opintojaksot

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -jaksot:

Teknillisten sivuopintojen kokonaisuus (vähintään 24 op) on pakollinen tuotantotalouden kandidaatin tutkinnossa.

Opiskelija valitsee yhden seuraavista LUT:n sivuopintokokonaisuuksista:

• Energia- ja ympäristötekniikan perusteet (YmKSaEnYmPe)
• Kemian prosessitekniikka (KeSoM300)
• Konetekniikka (KoDSaKote)
• Ohjelmistotuotanto (TikSOTuTaOhj)

Myös muita muissa yliopistoissa suoritettuja, tutkintoon soveltuvia sivuopintokokonaisuuksia voidaan anomuksesta hyväksyä tutkintoihin. Hyväksyminen tutkintoon on aina varmistettava etukäteen.Oppaaseen kuuluvat sivuopintokokonaisuudet

Tunniste ja nimiop            ov            VastuuyksikköToiminnot
 YmKSaEnYmPe Energia- ja ympäristötekniikan perusteet 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 KeSoM300 Kemian prosessitekniikka 
21-31LUT School of Engineering Science (23B3)
 KoDSaKote Konetekniikka 
20-30LUT School of Energy Systems (23B2)
 TikSOTuTaOhj Sivuopinnot, Ohjelmistotuotanto, TuTa 
24LUT School of Engineering Science (23B3)